Το σχολείο μας

Στις αίθουσες του σχολείου μας συναντιούνται η καινοτομία με την παράδοση, με στόχο την ουσιαστική μάθηση σε ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον.

Το 5ο Δημοτικό σχολείο Μονάχου προσφέρει στο παιδί πληθώρα παραστάσεων και ερεθισμάτων, αλλά και όλα τα αναγκαία εφόδια για την πολύπλευρη ανάπτυξη της γνώσης, της σκέψης, των δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς του.

H μάθηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας και ανακάλυψης. Μια διαδικασία προσωποποιημένη, που πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Όλες οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόζονται με εκείνο τον τρόπο και σε εκείνο το κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου η κάθε μία από αυτές αποδίδει τα μέγιστα.

Πιστεύουμε ότι τα στοιχειώδη σχολικά χρόνια είναι τα πιο σημαντικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της ζωής ενός παιδιού.

Αυτά τα πρώτα χρόνια μπορούν είτε να τους δημιουργήσουν πνευματική απάθεια ή περιέργεια ώστε να αναζητήσουν τη γνώση.

Η παιδαγωγική προσέγγιση

Στο σχολείο μας η εκπαιδευτική διαδικασία σχεδιάζεται «παντρεύοντας» παραδοσιακές μεθόδους με σύγχρονες προσεγγίσεις.

Χρησιμοποιούνται συνδυαστικά μοντέλα, ώστε το παιδί να μαθαίνει χαρούμενα και αποτελεσματικά τις λέξεις και τους αριθμούς, να ανακαλύπτει τις τέχνες, τις επιστήμες και το φυσικό περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, η μαγεία της ανάγνωσης και της γραφής, η μετάδοση ενός μηνύματος, η κατανόηση ενός μαθηματικού προβλήματος αλλά και η λύση του, αναμειγνύονται δημιουργικά με τα εικαστικά, τη μουσική, την άθληση, τους υπολογιστές και το παιχνίδι σε διαθεματικές ενότητες, βιωματικές δραστηριότητες και προσωποποιημένες πρακτικές.

Το παιδαγωγικό έργο του σχολείου μας αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικές τις δεξιότητες ζωής που καλλιεργεί το παιδί στο σχολείο όπως π.χ. το ρόλο που αναλαμβάνει στην ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και παρουσιάζει τον εαυτό του, την ενδυνάμωσή του μέσα από τη συμμετοχή και την αναγνώριση.

Εκπαιδευτική διαδικασία

Η διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου σχεδιάζεται και υλοποιείται με τη χρήση πληθώρας καλών πρακτικών και με έναν τρόπο τυποποίησης, ένα «manual»το οποίο, ενώ επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελιχθεί με βάση τις ιδιαιτερότητες της τάξης και των παιδιών παρέχοντάς του τα αναγκαία μέσα με ξεκάθαρο στόχο.

Επιπλέον, μέσα από ένα λογικά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα χτίζεται μία θετική «ρουτίνα» μάθησης, στην οποία οι συχνές επαναλήψεις και ο επανέλεγχος ανά ενότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι με αυτό τον τρόπο που διασφαλίζουμε ότι το παιδί καταλαβαίνει σε βάθος όσα διδάσκεται.

Η σχολική τάξη είναι μια μικρο-κοινωνία.

Θεωρούμε σημαντικό ο μαθητής να αντιλαμβάνεται από το ξεκίνημα της Α’ Δημοτικού τον εαυτό του ως μέλος μιας κοινότητας, στην οποία έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, αναλαμβάνει ευθύνες, συμμετέχει ενεργά.

Έτσι, το κάθε παιδί αναλαμβάνει μία υπευθυνότητα σχετική με τη λειτουργία του τμήματος. Παρότι οι κανόνες της τάξης επιβάλλονται πρώτα από τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά ενθαρρύνονται να προτείνουν και τους δικούς τους κανόνες τάξης.

Η σύνθεση του ωρολόγιου προγράμματος δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω εξατομίκευση στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, μεγαλύτερη εμβάθυνση και αντιμετώπιση τυχόν απουσιών και ακόμη περισσότερες δημιουργικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, επιτρέπει στο παιδί (ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις) να ολοκληρώνει όλες του τις μαθητικές υποχρεώσεις στο χώρο του σχολείου, έχοντας ελεύθερο χρόνο για να ξεκουραστεί, να παίξει, να ασχοληθεί με τα χόμπι του, όταν επιστρέφει στο σπίτι.

Το εκπαιδευτικό δυναμικό

Το Σχολείο υλοποιεί τους υψηλούς στόχους του με τη συμβολή διακεκριμένων εκπαιδευτικών και παιδαγωγών. Το εκπαιδευτικό δυναμικό του διακρίνεται:

  • για τα υψηλά εκπαιδευτικά του προσόντα
  • για την αγάπη και την αφοσίωσή του στα παιδιά και στο εκπαιδευτικό έργο
  • για την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων
  • για τη συνεχή επιμόρφωση

Το σύνολο των δασκάλων μας, έχει διαρκή ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή στα παιδαγωγικά δρώμενα.

Σχολική φώτο-διαδρομή

Επικοινωνήστε με το σχολείο!

Για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση


Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποιήση της εμπειρίας σας.