Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρώτο κουδούνι
08:00

Έναρξη μαθημάτων
Τελευταίο κουδούνι
14:00

Λήξη μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Deutsch
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γλώσσα
09.50 - 10.35

Μαθηματικά - ΕΔ
10.35 - 11.30

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Mathematik
11.30 - 12.16

Θρησκευτικά
12.15 - 13.00
Deutsch
08.00 - 08.45

Γυμναστική
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γλώσσα
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Μαθηματικά
11.30 - 12.15

Musik
12.15 - 13.00
Mathematik
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γλώσσα
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

HSU
11.30 - 12.15

WTG
12.15 - 13.00
Μελέτη Περιβάλλοντος
08.00 - 08.45

Μουσική
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Γλώσσα
11.50 - 12.35

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Mathematik
08.00 - 08.45

Μαθηματικά
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γυμναστική
09.50 - 10.35

Γλώσσα
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

HSU
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Kunst
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γλώσσα
  09.50 - 10.35
 • Μαθηματικά - ΕΔ
  10.35 - 11.30
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Mathematik
  11.30 - 12.16
 • Θρησκευτικά
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Kunst
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Γυμναστική
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γλώσσα
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Μαθηματικά
  11.30 - 12.15
 • Musik
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γλώσσα
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • HSU
  11.30 - 12.15
 • WTG
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  08.00 - 08.45
 • Μουσική
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Γλώσσα
  11.50 - 12.35
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Μαθηματικά
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γυμναστική
  09.50 - 10.35
 • Γλώσσα
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • HSU
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

HSU
11.30 - 12.15

Kunst
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γυμναστική
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Μουσική
11.30 - 12.15

Μελέτη Περιβάλλοντος
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Μαθηματικά
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Mathematik
11.30 - 12.15

Musik
12.15 - 13.00
Deutsch
08.00 - 08.45

Mathematik
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

WTG
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Θρησκευτικά
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Μαθηματικά
08.00 - 08.45

Γυμναστική
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

HSU
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Deutsch
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μαθηματικά
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • HSU
  11.30 - 12.15
 • Kunst
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μαθηματικά
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γυμναστική
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Μουσική
  11.30 - 12.15
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Μαθηματικά
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Mathematik
  11.30 - 12.15
 • Musik
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Mathematik
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • WTG
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Θρησκευτικά
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Μαθηματικά
  08.00 - 08.45
 • Γυμναστική
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • HSU
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Deutsch
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Mathematik
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γλώσσα
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Werken
11.30 - 12.15

Θρησκευτικά
12.15 - 13.00
Mathematik
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γλώσσα
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

HSU
11.30 - 12.15

Μελέτη Περιβάλλοντος
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γλώσσα
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Μαθηματικά
11.30 - 12.15

Mathematik
12.15 - 13.00
Deutsch
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Musik
09.30 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Kunst
11.30 - 12.15

Γυμναστική
12.15 - 13.00
Mathematik
08.00 - 08.45

Μουσική
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

HSU
09.50 - 10.35

Γυμναστική
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Μελέτη Περιβάλλοντος
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μαθηματικά
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γλώσσα
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Werken
  11.30 - 12.15
 • Θρησκευτικά
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μαθηματικά
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γλώσσα
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • HSU
  11.30 - 12.15
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γλώσσα
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Μαθηματικά
  11.30 - 12.15
 • Mathematik
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Musik
  09.30 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Kunst
  11.30 - 12.15
 • Γυμναστική
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Μουσική
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • HSU
  09.50 - 10.35
 • Γυμναστική
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Deutsch
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Mathematik
09.50 - 10.35

Γλώσσα
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Γλώσσα
11.30 - 12.15

HSU
12.15 - 13.00
Deutsch
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Mathematik
09.50 - 10.35

Γυμναστική
10.55 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Deutsch
11.30 - 12.15

WTG
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Μαθηματικά
09.50 - 10.35

Θρησκευτικά
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Musik
11.30 - 12.15

HSU
12.15 - 13.00
Mathematik
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Γυμναστική
09.50 - 10.35

Μελέτη Περιβάλλοντος
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Kunst
11.30 - 12.15

Mathematik
12.15 - 13.00
Ιστορία
08.00 - 08.45

Mathematik
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Deutsch
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Μουσική
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μαθηματικά
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Mathematik
  09.50 - 10.35
 • Γλώσσα
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Γλώσσα
  11.30 - 12.15
 • HSU
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μαθηματικά
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Mathematik
  09.50 - 10.35
 • Γυμναστική
  10.55 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Deutsch
  11.30 - 12.15
 • WTG
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Μαθηματικά
  09.50 - 10.35
 • Θρησκευτικά
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Musik
  11.30 - 12.15
 • HSU
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Γυμναστική
  09.50 - 10.35
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Kunst
  11.30 - 12.15
 • Mathematik
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Ιστορία
  08.00 - 08.45
 • Mathematik
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Deutsch
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Μουσική
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Μαθηματικά
11.30 - 12.15

Μουσική
12.15 - 13.00
Kunst
08.00 - 08.45

Mathematik
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Γλώσσα
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Γυμναστική
11.30 - 12.15

Θρησκευτικά
12.15 - 13.00
Deutsch
08.00 - 08.45

Mathematik
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Μαθηματικά
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Γλώσσα
11.30 - 12.15

Γλώσσα
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Mathematik
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Μελέτη Περιβάλλοντος
09.50 - 10.35

HSU
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Γυμναστική
11.30 - 12.15

Werken
12.15 - 13.00
Deutsch
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Μελέτη Περιβάλλοντος
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

HSU
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Musik
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Μαθηματικά
  11.30 - 12.15
 • Μουσική
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Musik
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Kunst
  08.00 - 08.45
 • Mathematik
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Γλώσσα
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Γυμναστική
  11.30 - 12.15
 • Θρησκευτικά
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Mathematik
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Μαθηματικά
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Γλώσσα
  11.30 - 12.15
 • Γλώσσα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Mathematik
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  09.50 - 10.35
 • HSU
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Γυμναστική
  11.30 - 12.15
 • Werken
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • HSU
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Θρησκευτικά
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Mathematik
11.30 - 12.15

Μαθηματικά
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Mathematik
11.30 - 12.15

Natur & Technik
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

WIB
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
11.30 - 12.15

Werken
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γυμναστική
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Kunst
09.50 - 10.35

Μαθηματικά
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Αγγλικά
11.30 - 12.15

Αγγλικά
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Αγγλικά
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Αγγλικά
09.50 - 10.55

Musik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Deutsch
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

GPG
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Γυμναστική
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Werken
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Φυσική
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Θρησκευτικά
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Mathematik
  11.30 - 12.15
 • Μαθηματικά
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • GPG
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Mathematik
  11.30 - 12.15
 • Natur & Technik
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Γυμναστική
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • WIB
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
  11.30 - 12.15
 • Werken
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Werken
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γυμναστική
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Kunst
  09.50 - 10.35
 • Μαθηματικά
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Αγγλικά
  11.30 - 12.15
 • Αγγλικά
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Φυσική
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Αγγλικά
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Αγγλικά
  09.50 - 10.55
 • Musik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Deutsch
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Deutsch
08.00 - 08.45

Deutsch
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Μαθηματικά
09.50 - 10.35

Γλώσσα
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Deutsch
11.30 - 12.15

Mathematik
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Γλώσσα
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Deutsch
09.50 - 10.35

Mathematik
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

GPG
11.30 - 12.15

Γυμναστική
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Mathematik
09.50 - 10.35

Werken
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Werken
11.30 - 12.15

Kunst
12.15 - 13.00
Mathematik
08.00 - 08.45

Αγγλικά
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Μαθηματικά
09.50 - 10.35

Αγγλικά
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Deutsch
11.30 - 12.15

Θρησκευτικά
12.15 - 13.00
Γλώσσα
08.00 - 08.45

Φυσική
08.45 - 09.30

Διάλειμμα
09.30 - 09.50

Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
09.50 - 10.35

Αγγλικά
10.35 - 11.20

Διάλειμμα
11.20 - 11.30

Αγγλικά
11.30 - 12.15

Μετασχολική φροντίδα
12.15 - 13.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Natur & Technik
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Musik
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

WIB
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Γυμναστική
13.15 - 14.00
Διάλειμμα
13.00 - 13.15

Μετασχολική φροντίδα
13.15 - 14.00

Δευτέρα

 • Deutsch
  08.00 - 08.45
 • Deutsch
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Μαθηματικά
  09.50 - 10.35
 • Γλώσσα
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Deutsch
  11.30 - 12.15
 • Mathematik
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Natur & Technik
  13.15 - 14.00

Τρίτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Γλώσσα
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Deutsch
  09.50 - 10.35
 • Mathematik
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • GPG
  11.30 - 12.15
 • Γυμναστική
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Musik
  13.15 - 14.00

Τετάρτη

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Mathematik
  09.50 - 10.35
 • Werken
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Werken
  11.30 - 12.15
 • Kunst
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • WIB
  13.15 - 14.00

Πέμπτη

 • Mathematik
  08.00 - 08.45
 • Αγγλικά
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Μαθηματικά
  09.50 - 10.35
 • Αγγλικά
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Deutsch
  11.30 - 12.15
 • Θρησκευτικά
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Γυμναστική
  13.15 - 14.00

Παρασκευή

 • Γλώσσα
  08.00 - 08.45
 • Φυσική
  08.45 - 09.30
 • Διάλειμμα
  09.30 - 09.50
 • Ιστορία/Πολ./Γεωγραφία
  09.50 - 10.35
 • Αγγλικά
  10.35 - 11.20
 • Διάλειμμα
  11.20 - 11.30
 • Αγγλικά
  11.30 - 12.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  12.15 - 13.00
 • Διάλειμμα
  13.00 - 13.15
 • Μετασχολική φροντίδα
  13.15 - 14.00
No events available!

Υπεύθυνοι τμημάτων

ΕκπαιδευτικόςΤμήμα
Γεώργιος ΣαΐνηςΑ
Μαρία ΓούμενουΒ
Βασιλική ΑνίσιμωφΓ
Αριστέα ΜπαράκουΔ1
Ιωάννα ΜπατσούληΔ2
Ευάγγελος ΑλαφροπάτηςΕ
Μαρία ΤσουμάνηΣΤ

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποιήση της εμπειρίας σας.