Εκπαιδευτικό δυναμικό

Εκπαιδευτικό δυναμικό

Το Σχολείο υλοποιεί τους υψηλούς στόχους του με τη συμβολή διακεκριμένων εκπαιδευτικών και παιδαγωγών. Το εκπαιδευτικό δυναμικό του διακρίνεται:

  • για τα υψηλά εκπαιδευτικά του προσόντα
  • για την αγάπη και την αφοσίωσή του στα παιδιά και στο εκπαιδευτικό έργο
  • για την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων
  • για τη συνεχή επιμόρφωση

Δημήτρης Μπαλής
Αναπληρωματικός Διευθυντής
Αριστέα Μπαράκου
Βασιλική Ανίσιμωφ
Βιργινία Χρυσάκη
Μαρία Τσουμάνη
Άννα Τρικοίλη
Ξανθή Στεφανίδου
Ιωάννα Μπατσούλη
Ευάγγελος Αλαφροπάτης
Γεώργιος Σαΐνης
Μαρία Γούμενου
Βασιλική Σταθαρά

Ώρες επικοινωνίας (Sprechstunden)

Οι ώρες και ημέρες κατά τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας είναι οι εξής:

Εκπαιδευτικός Ημέρα Ώρα
Μπαράκου Αριστέα  Τετάρτη 13:15 – 13:55
Σαΐνης Γεώργιος Δευτέρα 10:40 – 11:15
Γούμενου Μαρία Τετάρτη 08:50 – 09:20
Ανίσιμωφ Βασιλική Τρίτη 09:50 – 10:30
Αλαφροπάτης Ευάγγελος Παρασκευή 10:40 – 11:15
Μπαλής Δημήτριος Παρασκευή 08:50 – 09:20
Μπατσούλη Ιωάννα Παρασκευή 08:50 – 09:20
Τσουμάνη Μαρία Πέμπτη 11:50 – 12:15
Σταθαρά Βασιλική Πέμπτη 09:50 – 10:30
Στεφανίδου Ξανθή Πέμπτη 09:50 – 10:30
Χρυσάκη Βιργινία Τρίτη 08:50 – 09:20
Τρικοίλη  Άννα Πέμπτη 12:20 – 13:00

Επικοινωνήστε με το σχολείο

Για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση